Order ID
Password
   

ผลงานสำคัญ

- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกแบบ และพัฒนาสกรูฉีด เครื่อง Toshiba 220Ton จากสกรูมาตรฐาน

เปลี่ยนเป็นสกรูฉีด PVC ชนิด Dry Blend และได้นำต้นแบบจากการพัฒนานี้ ใช้กับเครื่องฉีดได้แทบทุกรุ่น

- ก้าวสู่ปีที่ 5 ที่สกรูชนิดพิเศษ ใช้เป่าถุงขยะสีดำของเรายังใช้งานได้ตามปรกตินับตั้งแต่เริ่มใช้งาน

- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกำลังการผลิตของลูกค้าประเภทเป่าถุง ให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 30%

โดยไม่เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นนอกจากสกรู-กระบอก

- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดกระแสไฟฟ้าในการผลิตของลูกค้าประเภทเป่าถุงซิป ให้กินกำลังมอเตอร์น้อยลง 20%

(กำลังผลิตเท่าเดิม แต่รอบมอเตอร์น้อยลง กินแอมป์น้อยลง) โดยไม่เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นนอกจากสกรู

 


 

 

รับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง วิศวกรขาย พนักงานขาย หลายอัตรา (รับสมัครด่วน)

คุณสมบัติ

-เพศหญิง-ชาย จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

-มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความขยัน อดทน

-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

2.ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

-เพศชาย จบการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือเทียบเท่า

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-สามารถเขียนแบบ ร่างแบบ และใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดีเยี่ยม

-ขยัน อดทน สามารถออกต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

3.ตำแหน่ง ช่างกลึง ช่างเทคนิค  หลายอัตรา

-เพศชาย จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-อ่านแบบ เข้าใจแบบได้

-ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

-สามารถใช้เครื่องกลึง เชื่อม มิลลิ่ง ได้

4.ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ 2 อัตรา

-เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D,3D ได้เป็นอย่างดี

5. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา

 -เพศหญิง-ชาย จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

 -มีประสบการณ์งานขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinater) 1 อัตรา

 -เพศหญิง จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 -มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีความขยัน อดทน

 สนใจส่งใบสมัคร พร้อมระบุตำแหน่ง เงินเดือนที่ต้องการ มาที่  personal@worldplastsolution.com